Nhằm mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm mua sắm trực tuyến toàn diện nhất, tại

Vinacomb, chúng tôi đưa ra 02 phương thức thanh toán để quý khách dễ dàng lựa chọn:

  1. Tiền mặt (COD)
  2. Thanh toán chuyển khoản – Hoặc thanh toán online qua thẻ ngân hàng nội địa

Hình thức Diễn giải
1. Tiền mặt (COD)   Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng
2. Chuyển khoản hoặc 

chuyển khoản online

  Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng. Khách hàng vui lòng chuyển khoản về địa chỉ:

Số tài khoản: 1332 03272 97019 

NGUYỄN VĂN TRĂM      

Ngân hàng: Tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Hội Sở

Nội dung: Mã Đơn hàng…. hoặc Số điện thoại

Khách hàng thanh toán chuyển khoản trước giảm được chi phí thu hộ của bưu điện hoặc nhà vận chuyển

trường hợp giao hàng nay và tận nơi qua Ship Garp chúng tôi vẫn tính thêm tiền thu hộ.

Xin cảm ơn