Tin trong nước

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ THỰC TRANG LÀNG NGHỀ LƯỢC SỪNG THỤY ỨNG

  1. Quá trình hình thành làng nghề Thụy Ứng:

Xã Hòa Bình thuộc huyện Thường Tín thành phố Hà Nội (Hà Tây cũ) nổi tiếng với nghề làm lược sừng từ hàng trăm năm nay. Theo dân làng ghi chép và kể lại rằng một trong hai anh em là cháu tiến sĩ Trần Đắc ở thời vua Lê Trung Tông, niên hiệu Thuận Bình (1548-1556) đã dạy người dân làng Thụy Ứng biết cách sử dụng, làm lược lấy từ sừng trâu bò làm nguyên liệu sản xuất. Từ đó người dân trong làng tôn vinh ông làm ông tổ của nghề sản xuất lược sừng.

Bảng 2 Các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh nghề Lược sừng Thụy Ứng

STT Loại hình SXKD Đơn vị Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
1 Hộ gia đình Hộ 612 656 680 690 750
2 Công ty TNHH c.ty 13 18 20 21 28
4 Hợp tác xã HTX 0 0 0 0
Tổng 625 674 700 711 778

Nguồn: Báo cáo của UBND xã Hòa Bình

Qua bảng 2 ta thấy loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh nghề lược sừng chủ yếu là hộ gia đình, năm 2018 lên tới 750 hộ. Đứng thứ 2 là công ty TNHH, năm 2018 có 28 công ty.

Nghề làm lược sừng của xã Hòa Bình đã có cách đây gần năm trăm năm. Sau khi được “ông tổ” của nghề đi học từ xa về truyền cho, dân làng cứ thế đời này qua đời khác hành nghề và phát triển.Thời kỳ mới hình thành, quy mô sản xuất của làng nghề chủ yếu là quy mô hộ gia đình. Ban đầu chỉ có vài hộ tham gia sản xuất lược sừng, chủ yếu sử dụng lao động gia đình, khoảng 2-3 lao động gia đình tham gia vào sản xuất lược sừng, không phải thuê nhân công làm. Sản lượng sản xuất ra được ít, chỉ 100- 120 cái/ngày/hộ. Mặt bằng sản xuất 100% tất các hộ sản xuất tại nhà, không có xưởng sản xuất riêng.Vào thời kỳ này hầu hết các hộ đều kiêm tất cả các khâu từ tìm kiếm nguyên liệu đầu vào, sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Các sản phẩm đều được gia công hoàn toàn bằng tay không có sự hỗ trợ của các loại máy móc. Sản phẩm ở thời kỳ này chủ yếu là lược sừng trơn, đơn giản, không cầu kỳ, không chạm khắc hay trang trí gì thêm. Từ khi nền kinh tế được mở cửa, làng nghề được công nhận, các sản phẩm của làng nghề được nhiều nơi cả trong và ngoài nước biết đến thì hình thức tổ chức sản xuất của làmg nghề cũng thay đổi.Quy mô sản xuất vẫn chủ yếu là hộ gia đình nhưng giờ đây một số công đoạn đã được chuyên môn hóa.Quy mô được mở rộng hơn. Rất nhiều hộ đã có xưởng sản xuất riêng, thuê thêm rất nhiều lao động tham sản xuất lược sừng. Đã hình thành một số hộ chuyên cung cấp nguyên liệu, một số chuyên sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm. Sản phẩm ở thời kỳ này mẫu mã đa dạng, nhiều loại cho khách hàng lựa chọn, không đơn thuần là lược trơn, mà còn có lược chạm khắc đính thêm các mảnh trai, hay lược được chạm khắc theo hình 12 con giáp, lược chạm chữ,… nhằm đáp ứng nhu cầu của ngày càng cao của thị trường. Làng nghề Thụy Ứng hiện nay gồm 1.200 hộ trong đó khoảng trên 700 hộ tham gia sản xuất lược sừng, bình quân mỗi hộ sản xuất được trên 300 – 400 cái/ngày/hộ, 50 cơ sở sản xuất sử dụng trên 10 lao động thường xuyên. Nếu như trước năm 2000, toàn xã chưa có hộ gia đình hay cơ sở sản xuất nào thành lập công ty thì tính đến cuối năm 2010 toàn xã đã có 7 công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, tiếp tục mở rộng thị trường, lượng lao động tham gia sản xuất từ 15- 20 người, trung bình mỗi công ty sản xuất được trên 600 lược/ ngày.

Bảng 3 Sản lượng sản phẩm lược sừng Thụy Ứng qua các năm

STT Loại sản phẩm ĐVT Sản lượng sản phẩm quá các năm
2011 2012 2013 2014
1 Lược trơn Cái 2.900.000 3.600.000 5.280.000 7.200.000
2 Lược chạm khắc Cái 1.056.000 1.440.000 2.112.000 2.880.000

Nguồn: Phòng Công thương huyện Thường Tín

Nhìn vào bảng số liệu ta thấy, sản lượng cả 2 loại lược tăng đều qua các năm. Lượng lược trơn sản xuất ra ở làng Thụy Ứng trong năm 2013 là 4.900.000 cái, năm 2018 là 8.200.000 cái. Lượng lược chạm khắc sản xuất ra trong năm 2013 là 2.056.000 cái, năm 2018 là 3.880.000 cái.

Ngoài sản phẩm chính là lược sừng, trong quá trình giữ nghề và phát triển nghề, từ nguồn nguyên liệu chính là sừng trâu người dân Thụy Ứng đã biết kết hợp với gỗ, trai, đá kết hợp để sản xuất ra những sản phẩm mới như đồ trang sức bằng sừng, các bình hoa, ống tăm và các sản phẩm khác …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.