•  Địa chỉ: Làng lược sừng Thụy Ứng, Huyện Thường Tín, Hà Nội
  • Hotline: 0936 268 883 – 0976 253 767
  • Website: vinacomb.net
  • Nguyễn Thị Nhung
    Số tài khoản: 711A87860663
    Tại NH Vietinbank CN Thăng Long